Kas oled mõelnud, et kulutused reklaami peale on üüratult suured, ent kasumäär väga väike? Kui sa oled seda mõistnud, on sul õige aeg mõelda Internetiturunduse ja selle strateegiate kasutamise peale.

Siin on sulle 4 lihtsalt põhjust, miks sa võiksid investeerida internetiturundusse.

internetiturundus

1. Ajakulu suurem, kulutused minimaalsed

Me kõik soovime, et meie reklaamikulud oleksid võimalikud minimaalsed, ent soovime samas ka maksimaalseid tulemusi. Seega sobib hästi Internetiturundus reklaamimise vahendiks. Seda väga lihtsal põhjusel, et peaaegu kõik internetiturunduse strateegiad (E-posti ja blogi turundus; Google Adwords, SEO, Sisu- ja Sotsiaalmeedia turundus, video-, bänneri- ja mobiilne turundus) nõuavad küll rohkem aega, ent sellepoolest jällegi vähem raha võrreldes traditsioonilise turunduse ja muude reklaami lahendustega.

Selleks, et saavutada maksimaalseid tulemusi, tuleb olla kannatlik, kulutada palju aega ja olla järjekindel. Kulutades oma tegevusele palju aega, on see ka tulemustes nähtav, ka kliendid märkavad seda ja ettevõttest või ettevõtte kodulehest, reklaamist tekib klientide seas maine. Seega kuluta aega, tegutse järjekindlalt ning internetiturundusest on Sulle abi ja kulutatud aeg tasub pikemas perspektiivis ära positiivselt.

2. Internetiturunduses on kõik mõõdetav

Internetiturunduse puhul on see pluss, et kõike saab eelnevalt testida ja tulemused on 100% numbriliselt mõõdetavad. Sa saad mõõta, kui nähtav oled klientidele, milline on kodulehe külastatavus, müük, turuosa. Seetõttu saab teha parendusi, mis aitavad müügitulemuste suurenemisele kaasa ja aitavad luua klientide seas maine ning usalduse.

3. Oled seal, kus on inimesed

Suurem osa inimesi tänapäeval kasutab Internetti ja seetõttu otsitakse ka vajalikke tooteid ja teenuseid interneti otsingumootorite vahendusel, sest see on mugavam, kiirem ja tulemuslikum. Seega ole internetis nähtav ja tegutse seal, kus leidub ka palju külastajaid (Google otsingumootoris, sotsiaalmeedia kanalis Facebook). Selleks, et müügitulemused suureneksid, pead olema potentsiaalsetele klientidele hästi leitav, nendega suhtlema, olema aktiivne ja tegema end nähtavaks.

4. Saad pidevalt teha täiendusi

Internetiturunduse puhul on võimalik jälgida oma tegevusi ja teha pidevalt täiendusi paremuse suunas ning seda ilma lisakuludeta. Märgates aga välireklaamil näiteks infoplakatil viga, mis vajab korrigeerimist, tekivad koheselt lisakulud. Ajaga tuleb käia kaasas ja pidevalt täiendusi teha, sest uuendused hoiavad sinu reklaami värskena.  Jälgides trende ja viies julgelt sisse uuendusi reklaamimisel ning märkavaks tegemisel, on tulemused kiiduväärt. Mistõttu internetiturundusel on võimalik kõike jälgida ja tulemusi mõõta, tabad ära hetke, mil sinu koduleht või reklaam vajab värskendamist. See, mis võis mõjuda ja müüki kasvatada 25 aastat tagasi, ei pruugi toimida enam tänapäeval. Ajaga tuleb kaasas käia ja vaadata, mis inimestele meeldib, mis läheb peale ja soovitud tulemused on saavutatavad.

Käi ajaga kaasas ja julge kasutada Internetiturunduse strateegiaid. Internetiturundus on soodne ja kergesti mõõdetav turunduskanal.

Milliseid viise kasutate Teie oma ettevõtte, toodete või teenuste reklaamimiseks ja milliste kanalite kaudu otsite Teie kõige rohkem vajalikku informatsiooni?