Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool

Koduleht: laagnakool.ee
Asutus: Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool
Klient: Natalia Kond

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli kooliosa on mõeldud erivajadustega lastele ning lasteaiaosa nii tava- kui ka erivajadustega lastele. Lisaks üldrühmadele lasteaias on loodud kaasaegsed ja head õpitingimused liikumis-, kõne- ja liitpuudega lastele nii koolis kui ka lasteaias. .