Neuroturunduse labor
neuroturundus.ut.ee
Neuroturunduse labor tegutseb Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetoolis tarbijauuringute keskusena Tartus.