Project Description

Eesti Mentorite Koda
mentoritekoda.ee
MTÜ Eesti Mentorite Koda on mentorluse valdkonnaga seotud isikute vabatahtlik ning avalikes huvides tegutsev organisatsioon.