Eesti Mentorite Koda

Koduleht: mentoritekoda.ee
MTÜ: MTÜ Eesti Mentorite Koda
Klient: Ain Mihkelson

MTÜ Eesti Mentorite Koda on mentorluse valdkonnaga seotud juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ning avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev organisatsioon.